Đề về 28 hôm sau đánh con gì? Thống kê lô ra ngày hôm sau

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 28

Bộ số Bộ số Bộ số
19 - 2 Lần 68 - 2 Lần 27 - 2 Lần
64 - 2 Lần 52 - 2 Lần 90 - 2 Lần
36 - 2 Lần 23 - 2 Lần 00 - 1 Lần
76 - 1 Lần 03 - 1 Lần 66 - 1 Lần
96 - 1 Lần 28 - 1 Lần 65 - 1 Lần
16 - 1 Lần 92 - 1 Lần 71 - 1 Lần
70 - 1 Lần 46 - 1 Lần 59 - 1 Lần
38 - 1 Lần 86 - 1 Lần 48 - 1 Lần
02 - 1 Lần 37 - 1 Lần 14 - 1 Lần
80 - 1 Lần 08 - 1 Lần 95 - 1 Lần
42 - 1 Lần 26 - 1 Lần 15 - 1 Lần
72 - 1 Lần 25 - 1 Lần 32 - 1 Lần
54 - 1 Lần 67 - 1 Lần 93 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 28

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 34 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 1 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 7 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 4 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 0 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 0 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 28

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
13-08-2023 84528 16893 14-08-2023 01-02-03-05-08-11-13-16-18-19-20-22-25-29-32-38-49-54-60-63-63-68-73-78-80-89-93-95
28-03-2023 66228 86367 29-03-2023 03-10-13-16-16-16-17-32-33-39-41-44-56-56-60-61-66-67-68-71-71-73-74-80-85-91-95-98
04-12-2022 05028 13454 05-12-2022 00-03-12-18-20-28-34-36-38-40-41-42-42-54-54-56-59-60-63-64-70-71-82-83-85-91-92
22-10-2021 56628 73125 23-10-2021 06-08-11-19-23-25-27-28-31-35-36-44-46-50-51-58-61-62-68-69-76-81-85-90-93-94-98
06-09-2021 87728 10765 07-09-2021 01-04-05-08-15-19-22-25-27-35-36-37-40-41-45-56-65-65-67-68-68-69-70-75-76-84-92
13-12-2020 08528 45776 14-12-2020 14-19-21-22-31-33-36-37-39-47-54-59-60-61-62-66-71-74-76-76-77-88-89-89-96-98-98
24-10-2020 43128 32436 25-10-2020 05-06-07-12-30-34-36-36-38-39-39-42-48-51-51-51-55-56-69-71-77-82-83-86-94-94-98
15-10-2020 62428 14408 16-10-2020 00-01-04-04-08-08-10-14-16-17-21-21-31-40-41-43-50-57-61-62-64-85-87-88-95-97-98
11-08-2020 40128 36852 12-08-2020 06-11-12-17-21-23-25-31-31-32-40-41-44-48-50-52-56-60-62-65-71-74-75-83-89-91-97
10-08-2020 98628 40128 11-08-2020 02-03-08-12-23-25-26-28-28-30-36-38-39-43-45-52-52-52-59-59-67-73-75-77-83-95-99
08-05-2019 36128 73052 09-05-2019 00-01-04-11-27-35-39-39-43-44-45-47-51-52-54-59-66-67-68-68-68-72-74-76-79-81-93
20-10-2018 72328 15132 21-10-2018 02-05-14-18-24-32-32-36-42-42-43-45-45-56-60-61-64-68-70-78-82-84-86-90-91-94-97
14-10-2018 35128 47019 15-10-2018 11-12-14-18-19-22-25-35-37-37-45-54-55-59-64-64-65-70-73-75-77-80-81-88-90-95-96
01-08-2018 41128 25638 02-08-2018 02-08-20-22-34-34-38-40-44-44-56-63-67-67-68-69-73-86-86-86-88-88-89-90-96-97-99
01-03-2018 94228 05180 02-03-2018 04-09-19-21-26-26-30-35-37-39-46-49-51-51-65-68-69-76-79-80-80-81-85-85-88-89-99
20-02-2018 38528 29059 21-02-2018 05-06-10-17-23-27-30-37-38-41-42-43-48-51-54-57-59-61-61-75-77-77-85-94-97-97-97
13-10-2017 47028 69172 14-10-2017 02-08-09-16-19-22-35-35-36-41-48-51-54-56-64-67-71-72-72-73-77-77-79-84-90-93-97
30-03-2017 98628 57214 31-03-2017 08-09-12-14-19-23-31-36-36-37-39-41-46-50-56-58-62-66-69-73-75-76-77-81-83-98-99
09-10-2016 81128 73100 10-10-2016 00-02-02-04-10-12-17-17-18-21-38-47-48-52-53-55-56-57-66-74-76-80-82-84-87-93-95
28-12-2015 46328 48196 29-12-2015 04-08-13-16-16-26-29-29-36-46-47-48-51-59-63-65-65-66-69-73-74-75-79-85-96-96-99
06-11-2015 30628 77915 07-11-2015 07-12-12-12-14-15-15-23-28-32-35-39-41-43-51-54-57-63-70-76-77-80-80-82-88-90-98
27-10-2015 72228 76946 28-10-2015 00-05-06-07-08-10-16-18-20-26-35-46-55-67-67-68-68-71-75-75-76-81-81-84-88-90-93
29-07-2014 02228 86970 30-07-2014 00-02-02-03-04-10-12-15-16-16-22-22-32-43-53-53-55-61-70-72-78-81-85-91-93-96-96
01-11-2013 59628 89390 02-11-2013 01-03-08-15-17-22-29-29-30-31-32-38-39-40-47-54-65-69-71-72-82-82-83-90-90-98-99
29-10-2013 28828 00571 30-10-2013 05-05-10-15-15-19-19-24-28-31-33-35-35-60-61-61-65-66-71-77-79-80-85-86-94-95-98
24-10-2013 28128 87864 25-10-2013 01-14-22-23-25-27-28-28-34-38-40-44-45-48-48-49-50-50-64-72-73-78-80-90-91-93-97
18-09-2013 90428 63090 19-09-2013 04-06-10-11-18-19-20-29-39-42-43-49-52-54-57-58-60-62-65-75-79-82-84-90-96-97-98
28-06-2013 73028 26526 29-06-2013 05-07-07-11-12-12-14-22-26-30-34-39-47-50-51-57-65-66-67-69-72-74-74-77-79-93-96
15-11-2012 68228 02637 16-11-2012 07-11-12-15-19-26-28-29-31-33-36-37-38-48-49-55-62-63-67-71-76-84-87-91-95-99-99
09-10-2012 68128 61164 10-10-2012 00-01-02-03-04-04-07-11-16-21-25-28-38-39-43-43-48-55-56-56-60-62-64-74-81-83-98
03-08-2012 76528 70700 04-08-2012 00-01-02-04-19-26-29-29-30-37-37-39-43-44-46-54-56-58-62-71-78-85-87-88-98-98-99
06-10-2011 56528 48236 07-10-2011 02-05-05-07-07-09-10-12-14-17-18-25-33-36-40-51-55-56-64-64-72-75-81-84-87-88-96
01-07-2011 38728 41742 02-07-2011 05-08-08-17-21-23-26-30-32-40-42-47-49-52-54-63-63-64-66-67-69-69-88-91-92-93-96
01-01-2011 24028 41927 02-01-2011 00-00-02-05-08-13-23-27-30-33-33-43-51-55-55-57-67-70-71-72-73-74-79-83-87-96-97
22-06-2010 92628 54492 23-06-2010 00-05-06-09-11-11-14-19-20-22-24-24-31-32-38-46-46-49-57-60-66-67-69-86-87-89-92
19-10-2009 51328 29066 20-10-2009 00-01-04-06-06-17-21-30-36-49-49-51-52-58-60-61-63-66-69-72-73-73-78-80-87-90-96
03-09-2009 95428 53302 04-09-2009 02-07-08-13-18-18-22-27-37-38-41-46-48-50-51-52-53-58-58-62-63-71-76-84-91-91-92
02-06-2009 87228 61516 03-06-2009 01-04-04-12-15-16-21-24-30-30-51-53-53-53-62-63-64-66-69-70-75-84-91-93-97-97-98
29-01-2009 78528 54268 30-01-2009 16-18-18-19-25-27-39-39-40-46-46-46-52-56-63-65-65-65-68-69-70-77-77-80-93-94-99
17-07-2008 87328 49648 18-07-2008 07-08-15-16-18-35-39-40-44-44-46-48-52-52-52-53-53-58-68-68-71-72-76-90-92-93-94
21-04-2008 06128 09503 22-04-2008 03-06-08-09-15-19-20-22-24-32-40-43-47-49-53-53-54-58-59-63-63-67-68-68-76-93-94
26-07-2007 18728 92003 27-07-2007 01-01-02-03-18-19-19-23-24-27-29-34-34-35-42-45-51-56-68-70-77-79-79-88-92-94-97
18-12-2006 38828 87027 19-12-2006 03-05-09-17-23-26-27-32-33-34-39-40-40-44-44-46-51-52-61-70-78-83-86-92-95-96-96
08-09-2006 55728 88323 09-09-2006 00-08-09-13-19-19-20-23-23-24-28-39-49-52-56-56-57-57-68-70-74-75-76-80-90-98-99
26-08-2006 82328 59623 27-08-2006 08-11-11-12-13-14-18-21-23-24-25-26-26-37-38-39-39-58-58-70-72-74-82-84-89-95-98
15-03-2006 73428 42919 16-03-2006 00-08-10-11-13-17-19-20-21-23-24-30-32-35-40-43-44-46-47-54-64-65-65-80-84-94-96
30-01-2006 13128 94868 31-01-2006 00-04-06-06-07-17-22-25-30-32-39-41-48-53-58-68-72-73-80-83-85-87-90-91-91-94-94
03-02-2005 03928 12586 04-02-2005 04-04-17-22-22-25-29-31-39-46-53-55-56-61-64-65-69-70-76-80-86-90-90-91-92-94-95
21-01-2005 95528 58495 22-01-2005 00-05-06-12-14-15-18-27-33-38-43-46-62-63-67-67-69-70-73-79-83-87-91-92-93-95-97

Đề về 28 hôm sau về con gì vẫn luôn là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì hãy cùng xoso88 tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp ngay. Cùng nhau tìm hiểu ngay nhé.

Đề về 28 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Đề về 28 hôm sau thì nên đánh lô gì?

Bạn dựa theo  lô đề bạc nhớ, đề về 28 hôm sau ra trúng con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 37-73 và 59-95. Bạc nhớ được đánh giá là một phương pháp soi cầu lô đề đơn giản và được được rất nhiều người áp dụng.

Bên cạnh đó, nếu hôm nay thống kê đề về 28 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 63 hoặc con 50. Cùng với các con số này, anh em hãy đầu tư ngay chắc chắn sẽ thu về một khoản tiền thưởng siêu khủng lớn đấy nhé!!!

Bí kíp mách soi cầu lô dựa vào đề về 28

Không chỉ dựa vào mỗi bạc nhớ đề kép bằng về, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm những phương pháp soi cầu khác để xác định được con lô tô hiệu quả nhất.

Soi đề về 28 dựa ngay vào đầu – đuôi lô câm

Cách thực hiện cực kì đơn giản, bạn chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo hãy xác định xem lô kép của con số đó đã nổ trong hai ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa thì bạn hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh cho ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên đến 90%.

Soi cầu dựa theo phương pháp hình quả trám

Lô về 28 hôm sau nên đánh tiếp con gì áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kĩ chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ có các cao thủ lão làng mới sử dụng được.

Người chơi sẽ dùng phương pháp bắt lô theo hình B-AB A-B, nếu ba giải trong bảng xsmb xuất hiện cấu trúc này thì bạn phải nuôi ngay lô bạch thủ BA. Soi cầu lô hình quả trám có thể gọi là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ chiến thắng cực cao đấy nhé.

Bạc nhớ đề về 28 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Bạc nhớ đề về 28 dựa vào giải đặc biệt thứ hai

Nếu bạn lựa chọn cách này, người chơi sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ hai hàng tuần để làm đề kép đánh ngay luôn trong tuần đó. Rất nhiều người đã thành công rồi đấy nhé

Theo giải mã số mơ:

Thông qua giấc mộng , người chơi cũng có thể tìm ra và luận giải được khá nhiều con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc chiêm bao bạn đã gặp được điều gì liên quan tới con số đề 28.

Có thể những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 28 từ giấc chiêm bao có độ chính xác rất cao. Đồng thời, đây là phương pháp xin số lô đề hiệu quả mà lô thủ không nên bỏ lỡ.

Về phương pháp bóng âm dương ngũ hành

Ace cũng có thể dựa vào bóng âm dương để tìm hiểu thêm được nhiều con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Những cặp bóng âm dương được chia ra như bên dưới:

Bóng dương 2 – 7, 3 – 8, 5 – 0, 1 – 6, 4 – 9  lúc này đề về 28 sẽ tương đương với con lô tô 73.

Bóng âm 2 – 9, 0 – 7, 5 – 8,1 – 4, 3 – 6,  lúc này nếu đề về 28 sẽ tương đương với con lô 95.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 28

Để đưa ra quyết định chọn lựa con số chuẩn nhất, người chơi cần áp dụng, kết hợp nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Hầu như  trong lô đề, không có phương pháp nào mang về con bạch thủ có tỉ lệ xác suất chiến thắng 100%.

Các lưu ý khi đánh đề dựa vào con 28

Người chơi cũng nên dành nhiều thời gian để nuôi lô, thông thường mọi người nên nuôi khung trong 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này thì nên bỏ ngay luôn, bởi vì nếu bạn có nuôi tiếp đi chăng nữa cũng chưa thể về được.

Đối với những con lô nuôi trong suốt 3 ngày liên tiếp, ae nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:4 hoặc 1:2:3. Hoặc người chơi có thể linh động hơn cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Đề về 28 thì hôm sau nên đánh con gì, bài viết phía trên đây của chúng tôi đã giúp bạn lý giải được câu hỏi này một cách thật chi tiết nhất. Hãy lựa chọn ra con số may mắn và phù hợp nhất góp phần nâng cao tỷ lệ thắng cuộc nhé, chúc bạn may mắn.